Második tanulmányi ciklus

 

Licencia: Keleti keresztény teológia és tudományok

 

Tanárok és kurzusok listája

 

 • Dobos András: A történeti Munkácsi Egyházmegye liturgikus hagyománya
 • Görföl Tibor: Vallás a 21. században: Etikai és szociológiai kérdések – Szociológia
 • Görföl Tibor: Ökumenikus teológia
 • Ivancsó István: Bizánci-heortológia
 • Ivancsó István: A magyar görögkatolikus liturgia dokumentumai
 • Janka György: Közép- és kelet-európai görögkatolikus egyháztörténelem
 • Janka György: Görögkatolikusok a kommunista diktatúrákban
 • Jankáné Puskás Bernadett: A kárpáti régió művészete
 • Jankáné Puskás Bernadett: A kárpáti régió középkori ikonfestészetének ikonográfiája
 • Maxim Kivelev: Az orosz bizánci liturgia: történelmi, antropológiai és lélektani szempontok
 • Kruppa Tamás: A Szentháromság teológiai szemlélete a keresztény Keleten
 • Kruppa Tamás: Homo adorans
 • Vito Limone és Gyurkovics Miklós: Patrisztikus egzegézis
 • Vito Limone és Gyurkovics Miklós: Krisztológiai és pneumatológiai bölcseleti vonatkozások
 • Manuel Nin: Szír patrisztikus teológia
 • Manuel Nin és Nyirán János: Keleti liturgiák
 • Manuel Nin és Nyirán János: Ünnepek Keleten
 • Obbágy László és Görföl Tibor: Keleti spiritualitás a szépirodalomban
 • Odrobina László: A Római Birodalom keresztény vallása: jog- és vallástörténeti megfontolások
 • Massimo Pampaloni és Verdes Miklós: A keleti atyák szerepe a keresztény antropológia kialakulásában
 • Papp Miklós: Vallás a 21. században: Etikai és szociológiai kérdések – Etika
 • Papp Miklós: A házasság lelkisége a keleti erkölcsteológiában
 • Thomas Pott és Dobos András: Liturgikus reform és a bizánci liturgia
 • Stefano Parenti és Nyirán János: Az Isteni Liturgia
 • Stefano Parenti és Dobos András: Szentségek
 • Stefano Parenti és Dobos András: A liturgikus év és az órák liturgiája
 • Stefano Parenti és Nyirán János: A bizánci rítus általános áttekintése
 • Seszták István és Görföl Tibor: A patrisztikus gondolkodás korunk teológiájában
 • Seszták István: Kinyilatkoztatás és források. Isten-közlés és -ismeret
 • Soltész János: Az erények lelkisége a keleti teológiai és erkölcsi gondolkodásban
 • Szabó Péter: A keleti egyházak liturgikus és szentségi joga
 • Szegvári Zoltán és Baán István: Bizánc története (IV–XV. század)
 • Szegvári Zoltán és Baán István: Nyugat-kép a késő bizánci episztolográfiában
 • Terdik Szilveszter: Egy keresztény mikrokozmosz: a bizánci templom
 • Véghseő Tamás: Bizánci rítus, katolikus hit, magyar identitás

 

Külföldi vendégtanárokról:

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600